غرق شدن کشتی مهاجران، ۱۷۰ نفر ناپدید شد

یاسین Yasin

یاسین Yasin

در پی غرق شدن کشتی حامل مهاجران غیر قانونی دستکم بیست نفر کشته و نزدیک به صد و هفتاد نفر در دریا ناپدید شده اند. غرق شدن کشتی مهاجران، ۱۷۰ نفر ناپدید شده اند در پی غرق شدن کشتی حامل مهاجران غیر قانونی آفریقایی تبار ، دست کم بیست نفر کشته و نزدیک به صد و هفتاد نفر در دریا ناپدید شده اند. غرق شدن ۱۷۰ مهاجر غیر قانونی در دریای مدیترانه شفقنا افغانستان – کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از کشته و مفقود شدن ۱۷۰ تن بر اثر واژگونی دو قایق‌ حامل مهاجران غیرقانونی. در عملیات نجات ۲۰ جسد پیدا شد، ۴۸ نفر نجات پیدا کردند و حداقل ۱۳۰ نفر ناپدید شدند. جستارهای وابسته. غرق‌شدن مهاجران مالت (۲۰۰۷) غرق‌شدن کشتی مهاجران لامپدوسا ۲۰۱۳. غرق شدن مهاجران در جزایر تورکس و کایکوس (انگلیسی: 2009 turks and caicos islands migrant shipwreck ‎) شب هنگام ۲۶ ژوئیه ۲۰۰۹ کشتی حامل مهاجران هائیتی در نزدیکی جزایر تورکس و کایکوس ناپدید شده و غرق‌شد و تا آخرین برآورد حداقل ۱۵ جسد شناسایی و.

D8 Ae Db 86 D8 B4 D8 Aa D8 B1 Db 8c D9 86 Da Af Db 86 D8 B1 D8 A7 D9 86 Db 8c D8 A8 D9 88 D9 83

خوشترين كوراني بوك و وانا. اولین ویدیو از طرف مه. kashmir humara hai.

Related image with غرق شدن کشتی مهاجران، ۱۷۰ نفر ناپدید شد

Related image with غرق شدن کشتی مهاجران، ۱۷۰ نفر ناپدید شد